Tečaj Mornar motorist - AKCIJA - 199 z vključenim izpitom!

 

K strokovnemu izpitu za pridobitev naziva "Mornar - motorist" lahko pristopi kandidat:

 • s končano najmanj osnovno šolo
 • star najmanj 18 let
 • ki ima kot član posadke najmanj eno leto plovne dobe na ladji ali
 • ima najmanj 3 leta potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna

 


wally_430.jpg

 

Po opravljenem izpitu kandidat pridobi pooblastilo o nazivu "Mornar - motorist" s katerim sme:

 • poveljevati ladji z bruto tonažo do 100, ki ni trgovska ladja, in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW v meji plovbe ''plovba po Jadranskem morju'',
 • poveljevati trgovski ladji z bruto tonažo 100 in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW v meji plovbe ''nacionalna plovba'' in
 • upravljati čoln za javni prevoz do 50 potnikov ali čoln za gospodarske namene ne glede na moč motorja v meji plovbe ''nacionalna plovba''.
 

Prijave po mailu na info@navticni-tecaji.si ali telefonu 070 483 931. 

 

 

Kurikulum za strokovni del izpitnega programa za naziv "Mornar - motorist v obalnem morju" obsega:

 1. navigacija: luči in označbe na plovni poti, pomorske karte in delo z njimi, priročniki in sredstva za navigacijo, določevanje točke ladje in plovbe v vseh vremenskih razmerah pri obalni plovbi,
 2. pomorstvo: čolni in ladje, ladijsko skladišče in zavarovanje tovora med plovbo, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, za sidranje, krmarjenje, vzdrževanje čolnov in ladij, ladijske vrvi, oprema za reševanje, osnove stabilnosti ladje, postopek proti požaru, vdoru vode, nasedanju ali zapuščanju ladje,
 3. izogibanje trčenju na morju,
 4. varstvo pri delu: in varstvo morja pred onesnaženjem: viri poškodb pri delu, osebna in kolektivna zaščita na plovnem objektu, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovnih objektov, prva pomoč na plovnem objektu, protipožarna zaščita.
 5. ladijski postroji: vrste ladijskih motorjev in način dela, zagon motorjev, nadzor med delovanjem in zaustavitev motorjev, sistemi za hlajenje in mazanje, goriva in maziva za motorje, vrste in namen pomorskih strojev in naprav, gonila za prenos moči, ladijske instalacije, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo.  
 
Zakaj opraviti izpit za pridobitev naziva Skipper - Mornar Motorist?
 
Z izpitom lahko opravljate gospodarke dejavnosti kot so vožnja oseb in tovora za plačilo.
Z izpitom pridobite uraden naziv Pomorščak v krovni službi; Mornar motorist, ang. Skipper.
Z izpitom lahko upravljate plovila do 100 bruto ton in prevežate do 50 potnikov.

 

TERMIN IN LOKACIJA: 

Tečaj bo potekal čez vikend 08. in 09.04.2017 v Ljubljani (Tečaj izvajamo 1x do 2x letno).

 

Prijave po mailu na info@navticni-tecaji.si ali telefonu 070 483 931. 

 

Akcijska cena za tečaj: 199 EUR z vključenim izpitom.

 

Več o izpitu: http://www.up.gov.si/si/storitve/izpiti/mornar_motorist/mornar-motorist.jpg

 

Dodatni stroški:

 1. 79€ Potrebno je opraviti zdravniški pregled glede ostrine vida in sluha v Kopru.