Izpit za voditelja čolna

 

Glavni podatki o izpitu:

 • Vsak, ki želi upravljati čoln (motorni čoln, jadrnica) dolžine do 24m za šport in razvedrilo mora pridobiti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. 
 • Potrdilo, ki ima mednarodno veljavnost se pridobi z izpitom na Upravi za pomorstvo Republike Slovenije.
 • Potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna dobi lahko oseba, ki je dopolnila 16 let (čolne dolžine nad 12 metrov ali gliserje pa lahko kljub potrdilu upravlja oseba, ki je dopolnila 18 let).
 • Za pristop k izpitu je potrebno poravnati upravno takso in pristojbino v višini 54,50 EUR. Pri nakupu all inclusive paketa imate ta strošek že vključen v ceno >> Prijavi se na tečaj.

 

 sailsation_d700-209-2_b_430.jpgKako izgleda izpit:

Izpit poteka pred 3 člansko komisijo Uprave Republike Slovenije za pomorstvo od katere so običajno vsi člani izpitne komisije tudi izpraševalci. Izpit je sestavljen iz teoretičnega dela, ki se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov izpitnega programa.
Praktični del izpita pa obsega:

 • pravila o izogibanju trčenja na morju,
 • preverjanje znanja iz izogibanja trčenja pri prehitevanju,
 • križanju in nasprotnih kurzih,
 • pri predmetu osnove navigacije določanje položaja čolna,
 • branje in uporaba navtičnih kart,  
 • določanje kurza plovbe, merjenje oddaljenosti ter
 • vrste vrvi in njihovo uporabo z vozli.
 
Prednosti Navtičnih tečajev: Tečaji potekajo po priročniku, ki smo jo razvili v več letih uspešnega ukvarjanja z navtičnimi tečaji in sledi zgoraj opisanemu kurikulumu. Zato so naši tečaji intenzivni in izhajajo iz znanja, ki je potrebno za opravljanje izpita in varno plovbo.


O poteku izpita se vodi zapisnik. Po končanem izpitu izpitna komisija oceni uspešnost kandidata in jo vpiše v zapisnik. 
Izpit traja v povprečju nekje 20-30 minut.

  

Ponavljanje in neuspešno opravljanje izpita:

Kandidat, ki ne opravi izpita iz enega predmeta, ga lahko ponovno opravlja v roku, ki ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od 2 mesecev od dneva opravljanja izpita. Če k izpitu ne pristopi v tem v roku, se šteje, kot da izpita ni opravil. Kandidat, ki ne opravi popravnega izpita, se šteje, da izpita ni opravil v celoti. Kandidat, ki izpita ne opravi, lahko ponovno pristopi k izpitu po preteku 30 dni.

  

Prednosti Navtičnih tečajev: Uspešnost naših navtičnih tečajev je skoraj 100% in v kvaliteto naših storitev smo tako prepričani, da tečajnikom nudimo garancijo na pridobljeno znanje - v kolikor v celoti ne naredite izpite vam vrnemo kupinino za tečaj. Smo edini ponudnik navtičnih tečajev v Sloveniji, ki svojim tečajnikom ponuja, da lahko ponovno brezplačno obiščete naše tečaje in obnovite vaše pridobljeno znanje. 


prijavi-se_btn.pngsailsation_d700-378-2_b_430.jpg

Pristop k izpitu:

Pisna prijava s prilogami se izpolni ob pričetku tečaja za voditelja čolna, h kateri se priloži:

 • upravna taksa in pristojbina
 • potrdilo o zdravstveni sposobnosti ( velja obojestranska kopija vozniškega dovoljenja ali zdravniško potrdilo, ki je potrebno za pridobitev vozniškega dovoljenja)
 • potrdilo o opravljeni prvi pomoči ( velja kopija vozniškega dovoljenja)
 • fotografija velikosti, ki je predpisana za dokumente dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm.


Lokacije, kjer je možno opravljati izpit za voditelja čolna:

 1. vsako delovno sredo ob 9.30 uri in na drugih izpitnih rokih na sedežu Uprave Republike Slovenije za pomorstvo v KOPRU, Ukmarjev trg 2,
 2. v LJUBLJANI na izpitnih rokih na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21
 3. v MARIBORU na izpitnih rokih na Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5.

 

Od 1. julija do 31. avgusta se izpiti v Ljubljani in Mariboru ne izvajajo.

Uprava RS za pomorstvo kandidatu določi izpitni rok za opravljanje izpita za voditelja čolna na podlagi kandidatove popolne prijave za pristop k izpitu za voditelja čolna in ga o roku obvesti z načinom obveščanja, ki ga je kandidat izbral na prijavi.

 

Prednosti Navtičnih tečajev: Če opravljate tečaj pri nas imate možnost da inštruktor prijavi na izpit. Pred tem organiziramo še ponavljalno srečanje, kjer inštruktor odgovori na vsa vaša vprašanja in vas dodatno opozori na pomembne teme na izpitu.


prijavi-se_btn.png


 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oglej si še:

 

> all inclusive paket: tečaj in izpit za voditelja čolna

> več informacij o izpitu za voditelja čolna

> paket za samostojno pripravo na izpit za čoln

> prijava na tečaj