Izpit VHF-GMDSS

 

Glavni podatki o izpitu:

 1. VHF GMDSS postaja oz. v daljšem zapisu univerzalni sistem pomorskih radijskih zvez za varnost in stisko na morju, je del varnostne opreme čolna, ki prispeva k večji varnosti posadk in potnikov na čolnih.

 2. Na čolnu, ki ima VHF radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, se mora nahajati oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo.

 3. Izpit, ki ga kandidat opravlja na Upravi za pomorstvo Republike Slovenije je mednarodno priznan.

 4. Za pristop k izpitu je potrebno poravnati upravno takso in pristojbino v višini 49,50 EUR. Pri nakupu all inclusive paketa imate ta strošek že vključen v ceno >> Prijavi se na tečaj.

 


Distress_430.jpg

Kako izgleda izpit:

Izpit poteka pred 2 ali 3 člansko komisijo Uprave RS za pomorstvo. Izpit je sestavljen iz teoretičnih vprašanj in praktičnega dela na simulatorju.

Vsebina tečaja obsega:

 • pravila o radijski službi,

 • osnove radiotelefonije,

 • delo na VHF GMDSS simulatorju

 
prijavi-se_btn.png

 

 

 

Poudarek je na poznavanju celotnega sistema pomorskih komunikacij, ki jih predelamo na tečaju. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh področij izpitnega programa. Praktični del pa obsega delo na VHF GMDSS postaji ali na simulatorju in sicer preverjanje znanja iz oddajanja in sprejemanja signala za stisko, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske in oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi postajami oziroma drugimi plovili.

 

Prednosti Navtičnih tečajev: Tečaji potekajo po priročniku, ki smo jo razvili v več letih uspešnega ukvarjanja z navtičnimi tečaji in sledi zgoraj opisanemu kurikulumu. Zato so naši tečaji intenzivni in izhajajo iz znanja, ki je potrebno za opravljanje izpita za VHF-GMDSS postajo in varno plovbo.

 

O poteku izpita se vodi zapisnik. Po končanem izpitu izpitna komisija oceni uspešnost kandidata in jo vpiše v zapisnik. Kandidatu, ki je opravil izpit, izda Uprava potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo.

Izpit traja približno 10-15 minut.

 

Ponavljanje in neuspešno opravljanje izpita:

Kandidat, ki ne opravi izpita iz enega predmeta, ga lahko ponovno opravlja v roku, ki ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od 2 mesecev od dneva opravljanja izpita. Če k izpitu ne pristopi v tem v roku, se šteje, kot da izpita ni opravil. Kandidat, ki ne opravi popravnega izpita, se šteje, da izpita ni opravil v celoti. Kandidat, ki izpita ne opravi, lahko ponovno pristopi k izpitu po preteku 30 dni.

 

Prednosti Navtičnih tečajev: Uspešost naših navtičnih tečajev je skoraj 100% in v kvaliteto naših storitev smo tako prepričani, da tečajnikom nudimo doživljenjsko garancijo na pridobljeno znanje. Smo edini ponudnik navtičnih tečajev v Sloveniji, ki svojim tečajnikom ponuja, da lahko ponovno brezplačno obiščete naše tečaje in obnovite vaše pridobljeno znanje. 

 


prijavi-se_btn.png

Pristop k izpitu: 

Pisna prijava s prilogami se izpolni ob pričetku tečaja za voditelja čolna. Priloge so:

 • dokazilo o poravnani upravna taksa

 • dokazilo o poravnani pristojbini

 • fotografijo velikosti, ki je predpisana za potno listino – dimenzije 3,5 x 4,5 cm.

Oseba, ki želi opravljati VHF GMDSS izpit, mora imeti dopolnjenih najmanj 16 let.

 

Lokacije, kjer je možno opravljati izpit:

 

VHF GMDSS izpit se opravlja:

 • na sedežu Uprave Republike Slovenije za pomorstvo v KOPRU, Ukmarjev trg 2; vsak delovni petek ob 9.30 uri

 

Prednosti Navtičnih tečajev: Če opravljate tečaj pri nas imate možnost da inštruktor prijavi na izpit. Pred tem organiziramo še ponavljalno srečanje, kjer inštruktor odgovori na vsa vaša vprašanja in vas dodatno opozori na pomembne teme na izpitu.


prijavi-se_btn.png


tečaj za VHF GMDSS postajo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oglej si še:

 

> izpit za VHF

> all inclusive paket: tečaj in izpit za VHF 

> prijava na tečaj